ติดต่อเรา

Release Date : 13-10-2015 00:00:00
ติดต่อเรา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

Office of the Defence and Naval Attaché, Royal Thai Embassy

29 – 30 Queen’s Gate London SW7 5JB

Tel : +44 (0) 20 7589 0492

Fax : +44 (0) 20 7589 0492

Email : da.rtn_london@j2.mail.go.th

Website : www.attachelondon.navy.mi.th

Fecebook : Naval Attache London

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ติดต่อเรา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง