ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร

Release Date : 17-11-2015 18:45:25

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร

 

 • เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร :สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อังกฤษ เวลล์ สกอตแลนด์ (ซึ่งรวมกันเป็นบริเตนใหญ่) และไอร์แลนด์เหนือ
 • เมืองหลวง : เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษด้วย สำหรับประเทศเวลส์ เมืองหลวงคือคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์คือเอดินเบิร์กและเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือคือเบลฟาสต์
 • ประชากร : สหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรประมาณ 63 ล้านคน (อังกฤษ  53 ล้านคน สกอตแลนด์ 5.3 ล้านคน  เวลล์ 3 ล้านคน ไอร์แลนด์เหนือ 1.8 ล้านคน)
 • อาณาเขต : สหราชอาณาจักรมีพื้นที่ประมาณ 95,000 ตารางไมล์ (245,000 ตารางกิโลเมตร)  พื้นที่ครอบคลุมจากเกาะเช็ทแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ ยาวลงมาจนถึงไอล์ ออฟ ซิลลี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ข้ามทะเลไปสู่ไอร์แลนด์เหนือ
 • เขตชนบท [WU1] : สหราชอาณาจักรมีชายหาดทอดตัวยาวประมาณ 5,000 ไมล์ (8,000 กิโลเมตร) สภาพทางภูมิศาสตร์ มีตั้งแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวและป่า ไปจนถึงที่ลุ่มขรุขระและภูเขา ภูเขาที่สูงที่สุด คือภูเขาเบน เนวี่ ในสกอตแลนด์ มีความสูงมากกว่า 1,340 เมตร
 • แหล่งมรดก : สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ตั้งแต่อดีตย้อนไปก่อนคริสตกาล 6,500 ปี คุณจะพบอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ สโตนเฮนจ์จนถึงพระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่สหราชอาณาจักรนี้ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติกว่า 28 แห่งของยูเนสโก และมีเมืองมรดกโลก เช่น เอดินบะระบาธ, แคนเทอร์เบอรี่, เชสเตอร์, ดูร์แฮม, อ็อซ์ฟอร์ดสตาร์ฟอร์ด, อะพอน, อะวอง และยอร์ค
 • เศรษฐกิจ : สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งที่ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งธุรกิจต่างๆ และเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งสำหรับการลงทุนภายในทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสิบของผู้ผลิตของโลกที่มีอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ไอซีที และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UKTI
 • ภาษา [VAC2] : ประชาชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักรพูดภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีภาษาอื่นๆ ที่ใช้เป็นภาษาราชการ เช่น ภาษาเวลล์ สก็อต และ แกลิค
 • เงินตรา [VAC3] : หน่วยเงินตราคือ ปอนด์ สเตอร์ลิ่ง
 • ศาสนา[VAC4]  : ศาสนาหลักคือ ศาสนาคริสต์ แต่อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังมีสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อ เป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับศาสนาอื่นๆ ด้วย
 • รัฐบาล : สหราชอาณาจักรมีการปกครองแบบประชาธิบไตยแบบรัฐสภา กล่าวคือรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งการเลือกตั้งจะจัดขึ้นทุกๆ  5 ปี  นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆ  สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรปอีกด้วย 

  นอกจากรัฐบาลกลางของสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีฝ่ายบริหารอีก 3 ส่วนซึ่งเป็นการบริหารที่ได้รับการมอบอำนาจจากส่วนกลางที่เรียกว่า 'devolved administrations' ได้แก่ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายนี้ รับผิดชอบในการออกนโยบายในประเทศ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการคมนาคมขนส่ง  สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที เว็บไซต์ gov.uk
 • ราชวงศ์: สมเด็จพระราชินีเป็นประมุขของสหราชอาณาจักร  การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระราชินีไม่ได้ปกครองประเทศ แต่ราชวงศ์ได้ปฎิบัติตามหน้าที่ด้านพิธีการและยึดตามธรรมเนียมปฎิบัติซึ่งได้รับความเคารพยำเกรงจากรัฐบาล ข้อมูลเพิ่มเติม www.royal.gov.uk
 • กฎหมาย : กฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายของประเทศคุณนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น 

ในสหราชอาณาจักร

 • ห้ามมิให้ใช้หรือครอบครองสารเสพติดที่ผิดกฎหมายใดๆ  รวมถึงกัญชา ยาอี แอลเอสดี หรือแอมเฟตามีน
 • การครอบครองสเปรย์แก็สน้ำตาที่ใช้ป้องกันตัว ปืน หรือ ปืนช็อตไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เคร่งครัดรวมทั้งบทลงโทษต่อ การครอบครองมีดต่าง ๆ
 • ในการซื้อบุหรี่และแอลกอฮอล์ ผู้ซื้อต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ควรซื้อทรัพย์สินที่คุณคิดว่าถูกขโมยมา ถึงแม้ว่าจะน่าซื้อแค่ไหนก็ตาม
 • การขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้องหรือไม่มีประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และการขับรถขณะมึนเมาเนื่องจากการเสพยาหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรง ข้อมูลเพิ่มเติมใน หมวดการเดินทาง[WU5]
 • สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายของสหราชอาณาจักร ได้ที่เว็บไซต์ gov.uk 

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้ที่ VisitBritain หรือ Discover Northern Ireland

 • ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.educationuk.org/thailand/articles/uk-key-facts/

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง