ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Release Date : 05-12-2015 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน พร้อมด้วย แพทย์หญิง นิตยา จงรักภูบาล ภริยา และข้าราชการประจำสำนักงานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน