ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ร่วมกิจกรรม " ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ณ Lee Valley VeloPark, Queen Elizabeth Olympic Park กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘

Release Date : 11-12-2015 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ร่วมกิจกรรม " ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ณ Lee Valley VeloPark, Queen Elizabeth Olympic Park กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘

น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/ลอนดอน พร้อมด้วย แพทย์หญิง นิตยา จงรักภูบาล ภริยา และข้าราชการประจำสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม " ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" Lee Valley VeloPark, Queen Elizabeth Olympic Park กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘