งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

Release Date : 22-01-2016 00:00:00
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน


 

น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล  ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/ลอนดอน  กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

 

นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน และกล่าวสุนทรพจน์ต่อแขกเชิญที่มาร่วมงาน