ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ได้เชิญ ผจก.สถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงลอนดอน และ จนท.สถานี มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๙

Release Date : 17-02-2016 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ได้เชิญ ผจก.สถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงลอนดอน และ จนท.สถานี มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๙

ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ได้เชิญ ผจก.สถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงลอนดอน และ จนท.สถานี มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๙


รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ได้เชิญ ผจก.สถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงลอนดอน และ จนท.สถานี มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง