น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ รวม ๘ ท่าน

Release Date : 10-06-2016 00:00:00
น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ รวม ๘ ท่าน

น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน พร้อมด้วยแพทย์หญิง นิตยา จงรักภูบาล ภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ รวม ๘ ท่าน ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักกีฬาในการแข่งขัน ISAF Sailing World Cup 2016 Weymouth & Portland ณ เมือง Weymouth สหราชอาณาจักร ระหว่าง ๖ – ๑๐ มิ.ย.๕๙


รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ณรงค์ จงรักภูบาล ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ รวม ๘ ท่าน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง