ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน และ รอง ผชท.ทร.ฯพร้อมด้วยภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.61

Release Date : 29-06-2018 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน และ รอง ผชท.ทร.ฯพร้อมด้วยภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.61

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน และ รอง ผชท.ทร.ฯพร้อมด้วยภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.61
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง